Talenstudie voor jou

 • Communicatie- en Informatiewetenschappen

  Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) is een opleiding, waarin studenten leren hoe mensen communiceren en informatie verwerken en hoe organisaties strategisch omgaan met communicatie en informatie. Het doel van de opleiding is dat studenten in staat zijn om communicatie en informatieverwerking in concrete contexten te onderzoeken, evalueren en optimaliseren. Typerend voor de bacheloropleiding CIW in Nijmegen is de sterke focus op het speelveld van de (internationale) organisationele communicatie. Voorbeelden van concrete vragen waar studenten in hun bacheloropleiding over nadenken, zijn: Hoe voorkom je misverstanden in de interculturele communicatie met buitenlandse handelspartners? Hoe beperk je de reputatieschade als plotseling blijkt dat een product niet aan alle eisen voldoet? Hoe lanceer je een reclamecampagne in verschillende landen?

  In de Nederlandstalige specialisatie Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) verdiepen studenten zich in modellen, theorieën en de empirische literatuur over strategische communicatie in het bedrijfsleven, bij overheden en in non-profitorganisaties. Studenten specialiseren zich in de functionele inzet van taal en communicatie in domeinen als marketing, gezondheid, crisissituaties en sociale media. De opleiding is Nederlandstalig, maar om de communicatieve vaardigheden in het Engels – de lingua franca van organisaties – te verbeteren wordt daarnaast aandacht besteed aan Engelse taalvaardigheid.

  De aandacht voor de beroepspraktijk – via toegepaste opdrachten, gastcolleges en het oefenen met sollicitatiegesprekken – geeft studenten een goede basis om na de bachelor voor een loopbaan buiten de universiteit te kiezen. De meeste van onze bachelorstudenten schrijven zich echter in voor een masteropleiding: Communicatie & Beïnvloeding (die CIW zelf aanbiedt) of een andere opleiding op een andere universiteit.
  Meer weten? Ga naar de website van de opleiding

  Inhoud van de opleiding:

  Bedrijfskunde, Communicatie, Psychologie, Taalbeheersing


  terug