Talenstudie voor jou

 • Privacyverklaring

  Talenstudievoorjou.nl is een initiatief van het Nationaal Platform voor de Talen. Als Platform verwerken wij uw persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid. Daarbij voldoen wij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt. Vanzelfsprekend zullen we uw gegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan derden, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn. In dit privacy statement vindt u meer informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens en over ons cookiebeleid.

  1. De geldigheid van dit privacy statement

  Dit privacy statement geldt voor alle activiteiten die het Nationaal Platform voor de Talen in het kader van Talenstudievoorjou.nl uitvoert binnen deze website. U gaat akkoord met de privacyverklaring door deze website te gebruiken.

  2. Doelen van gegevensverwerking

  Het Nationaal Platform voor de Talen legt uw gegevens alleen met uw toestemming vast in één of meer bestanden. Wij kunnen bijvoorbeeld enkele gegevens van u verzamelen voor de volgende doeleinden:

  • bepalen welke pagina’s het meest gelezen worden en via welke bronnen bezoekers op deze website komen;
  • de inhoud en navigatie van de website verbeteren aan de hand van het surfgedrag van bezoekers;
  • contact met u opnemen als u ons een contactverzoek heeft gestuurd.

  3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

  Welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, is afhankelijk van wat u op onze website doet. Wanneer u contact met ons opneemt, zullen wij bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres en mogelijk uw telefoonnummer opslaan en gebruiken. Die gegevens gebruiken we alleen om contact met u op te nemen zoals u heeft verzocht.

  Verder kunnen wij informatie verzamelen over uw zoek- en klikgedrag op onze website. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het gebruik van cookies en om de pagina’s die u tijdens uw bezoek bekijkt op onze website. Ook kunnen wij bepaalde gegevens, zoals uw IP-adres, verzamelen voor het meten van bezoekersstatistieken. Meer hierover leest u in paragraaf 8 van deze privacyverklaring.

  4. Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

  U hebt op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens:

  1. het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen;
  2. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Nationaal Platform voor de Talen;
  3. het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, op te vragen en/of te laten verwijderen.

  Wilt u gebruikmaken van een of meer van deze rechten? Stuur dan uw verzoek per e-mail naar talenplatform@gmail.com. Wij komen dan zo snel mogelijk op uw verzoek terug en zullen uw verzoek in ieder geval binnen 4 weken verwerken.

  Houd er rekening mee dat wij een verzoek om uw gegevens te verwijderen allen kunnen uitvoeren als we daarmee nog steeds aan onze wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke bewaartermijn, voldoen.
  Let op: het kan zijn dat wij om een kopie van uw legitimatiebewijs vragen om uw identiteit te kunnen controleren. U kunt eventueel de app ‘Kopie ID’ gebruiken om een veilige kopie van uw legitimatiebewijs te maken.

  Als u van mening bent dat uw privacyrechten zouden zijn geschonden, dan hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  5. Beveiliging van uw gegevens

  Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens en hebben wij maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen. Hiervoor maken wij bijvoorbeeld gebruik van een beveiligde internetverbinding, die te herkennen is aan de tekst https:// aan het begin van het webadres in uw browser.

  6. Bewaartermijn

  Het Nationaal Platform voor de Talen bewaart uw gegevens nooit langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld of voor daarmee verenigbare doelen. In ieder geval zullen wij uw gegevens nooit langer dan 12 maanden bewaren, tenzij dit nodig is om gehoor te geven aan het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken.

  7. Cookies

  De website van het Nationaal Platform voor de Talen maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar onze servers teruggestuurd worden. Deze cookies zijn bedoeld om de website voor u optimaal te laten functioneren.

  Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

  • Functionele cookies zijn bedoeld om deze website goed te laten werken. Die cookies slaan bijvoorbeeld uw gewenste lettergrootte op. U kunt de cookies eventueel blokkeren via uw browser, maar dat kan er wel voor zorgen dat de website voor u minder goed functioneert.
  • Trackingcookies van Facebook, Twitter en LinkedIn spelen een rol als u artikelen op deze website deelt via Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze social-mediaplatformen verzamelen gegevens van u zodra u via hun platformen een artikel deelt. In dat geval is op uw deelactie het privacybeleid van Facebook, Twitter en/of LinkedIn van toepassing.
  • Analytische cookies zijn cookies waarin gegevens worden opgeslagen over uw surfgedrag op deze website. Deze cookies worden geplaatst door Google Analytics (onderdeel van Google) en bouwen tezamen een profiel van u op tijdens uw bezoek aan onze website. Via deze cookies kunnen wij bijvoorbeeld achterhalen via welke bron u op onze website komt.

  Bij uw eerste bezoek aan deze website bent u geïnformeerd over onze cookies door middel van een cookiemelding onderaan de pagina. In deze melding is om uw toestemming gevraagd om cookies te plaatsen. Overigens kunt u zich te allen tijde afmelden voor cookies door uw browser op zo’n manier in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook het verwijderen van trackingcookies of analytische cookies kunt u doen via uw browser.

  » Raadpleeg voor meer informatie over cookies het artikel ‘Achtergrond cookiewet’ van ICT Recht.

  8. Google Analytics

  Op deze website gebruiken wij Google Analytics om bezoekersstatistieken te meten, bijvoorbeeld om te meten hoeveel mensen deze website bezoeken en waar bezoekers het meest op klikken. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om te achterhalen wat voor informatie op onze website het meest gelezen wordt en via welke social-mediaberichten of andere bronnen mensen op onze site komen. Op basis daarvan kunnen wij onze website afstemmen op uw voorkeuren.

  Voor deze gegevensverzameling hebben wij Google Analytics op zo’n manier ingesteld dat uw gegevens op een privacyvriendelijke manier worden verwerkt. Zo wordt uw IP-adres geanonimiseerd en versturen wij uw gegevens alleen via een beveiligde verbinding. Deze bezoekersstatistieken helpen ons om onze website te verbeteren en om onze inhoud af te stemmen op uw voorkeuren. De informatie die wij van u verzamelen, is niet herleidbaar tot u als persoon. Uw identiteit blijft afgeschermd.

  Uw gegevens zijn beschermd volgens het privacybeleid van Google. Google verstrekt de verzamelde informatie alleen aan derden als zij hier wettelijk toe verplicht is, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Als Nationaal Platform voor de Talen hebben wij hier geen invloed op.

  9. Verwerkersovereenkomsten

  Het Nationaal Platform voor de Talen heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met bedrijven die gegevens van ons verwerken. Het gaat daarbij om:

  • Google (zie paragraaf 8)
  • Universiteit Utrecht (verantwoordelijk voor de hosting van de site)

  In onze verwerkersovereenkomsten met deze partijen staat onder andere waar deze bedrijven persoonsgegevens van ons voor mogen gebruiken en welke veiligheidsmaatregelen zij moeten treffen voor de opslag van persoonsgegevens. Bedrijven met wie wij samenwerken, mogen dus niet zomaar uw gegevens gebruiken. Ook is in de overeenkomsten met deze partijen vastgelegd dat de verwerker van informatie hier vertrouwelijk mee moet omgaan.

  10. Verstrekking van gegevens aan derden

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan bedrijven en instellingen die niet zijn aangesloten bij het Nationaal Platform voor de Talen. Dit geldt alleen niet wanneer wij een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verstrekken of als het verstrekken van uw gegevens verenigbaar is met het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld.

  11. Links op deze site

  Op de website van het Nationaal Platform voor de Talen staan enkele links naar sites die niet door of in onze opdracht zijn opgezet. Wij zijn als platform niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Ook hebben wij geen aansprakelijkheid voor hoe die sites met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u om de privacyverklaringen en de voorwaarden van deze sites goed te lezen als u gebruikmaakt van deze sites.

  12. Onze contactgegevens

  Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via talenplatform@gmail.com.

  Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 mei 2019.