Talenstudie voor jou

 • Duitse Taal en Cultuur

  Bij de bacheloropleiding Duitse Taal en Cultuur in Nijmegen leer je alles over de rol van Duitsland in de wereld. Natuurlijk leer je vloeiend Duits spreken en onderzoek je hoe het Duits taalkundig in elkaar zit en hoe je Duits als vreemde taal aan anderen kunt leren. Tegelijkertijd duik je in de Duitse geschiedenis, in de Nederlands-Duitse economische en politieke relaties, en je leert hoe de interculturele communicatie tussen beide landen verloopt. Denk daarbij aan de intensieve handelsrelatie tussen Nederland en Duitsland en de grote politieke invloed van Duitsland in Europa.

  De opleiding Duitse Taal en Cultuur in Nijmegen is vanaf dag één in het Duits. Doordat je les krijgt in het Duits en hier zelf mee aan de slag gaat, krijg je de taal nog sneller onder de knie. Aan het eind van je studie spreek je daardoor vloeiend Duits op het hoogste taalvaardigheidsniveau (C2 in het Europees Referentiekader, ERK).

  Omdat Nijmegen dicht bij de Duitse grens ligt, worden alle kansen benut om ervoor te zorgen dat jij intensief kennis kunt maken met de Duitse taal en cultuur. In de eerste weken van de studie krijg je een Intensivkurs in Keulen en tijdens het eerste jaar reis je een periode lang iedere week met de pendelbus naar Duitsland om colleges aan de universiteit van Duisburg-Essen te volgen. Bij de studiereis bezoek je de hoofdstad Berlijn en in het tweede jaar studeer je een semester in Duitsland. Maar ook in Nijmegen kom je steeds in aanraking met Duitse (gast)docenten en studenten: bijvoorbeeld de docenten van de universiteit van Duisburg-Essen en studenten van Nederland-Duitsland-Studies uit Münster of taalassistenten Deutsch als Fremdsprache uit Duitsland. Je leert Duitsland en de Duitsers dus écht ter plekke kennen, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
  Meer weten? Ga naar de website van de opleiding
  Duits

  Inhoud van de opleiding:

  Communicatie, Cultuur, Geschiedenis, Internationale betrekkingen, Literatuur, Onderwijs, Taalbeheersing, Taalkunde, Taalverwerving


  terug