Talenstudie voor jou

 • Taalwetenschap

  De opleiding Taalwetenschap draait om taal, net als onze samenleving. Als student maak je kennis met een grote diversiteit aan onderwerpen, waarbij het accent ligt op de praktische toepassingen van taalwetenschap in de maatschappij: toepassingen die je kunt vinden in de gezondheidszorg, de ICT en in het onderwijs. Het profiel van de bacheloropleiding Taalwetenschap in Nijmegen is sterk empirisch en toepassingsgericht, wat ook blijkt uit de vier thema’s die de opleiding karakteriseren:

  1. Taal en technologie
  2. Taal en gezondheid
  3. Meertaligheid en de samenleving
  4. Taal en cognitie

  Voor het curriculum betekent dit dat veel aandacht wordt besteed aan de empirische basis van de taalwetenschappelijke theorievorming en aan praktische toepassingen. De afleiding van toetsbare hypothesen uit theorieën, het verzamelen van allerlei soorten taaldata, de toetsing van de hypothesen aan deze taaldata en de terugkoppeling naar theorie en toepassing vormen de methodologie waarmee bachelorstudenten vanaf het allereerste begin actief aan de slag gaan.

  Wanneer we de opleiding Taalwetenschap in Nijmegen inhoudelijk met de andere opleidingen Taalwetenschap in Nederland vergelijken, profileert Nijmegen zich met relatief grote componenten taaltechnologie en gezondheid in het programma. Onderwijs in deze twee richtingen en de combinatie ervan wordt gevoed door eigen onderzoek van onze docenten. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar automatisch vertalen van en naar gebarentaal, gehoorverlies bij ouderen, spraakkenmerken van mensen met een longziekte en de ontwikkeling van online therapieën voor mensen met taal- en communicatieproblemen door hersenletsel. ​
  Meer weten? Ga naar de website van de opleiding

  Inhoud van de opleiding:

  Cognitie, Informatica, Neurologie, Psychologie, Sociologie, Taalkunde, Taalstoornissen, Taalverwerving


  terug