Talenstudie voor jou

 • Engelse Taal en Cultuur

  Is Engels je favoriete schoolvak? Hoe legt de Netflix-serie Bridgerton een link tussen de boeken van Jane Austen en moderne opvattingen over vrouwen, ras en gelijkheid? Hoe kun je met behulp van linguïstiek je communicatieve en analytische vaardigheden verbeteren in onze steeds diversere samenleving?

  Het bachelorprogramma English Language and Culture aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt al jarenlang gezien als het beste ELC programma van Nederland. De drie pijlers van het programma zijn taal, literatuur en cultuur. De wereld wordt steeds internationaler en er is dus veel vraag naar medewerkers en onderzoekers die uitstekend Engels kunnen schrijven, lezen en spreken. Dit programma helpt je bovendien om je presentatie- en debatvaardigheden verder te ontwikkelen, zowel binnen een academische als een professionele context.

  Voor het onderdeel Engelse literatuur lees je niet alleen veel boeken, maar ga je ook verder in op hedendaagse onderwerpen zoals gender, misdaad en straf, identiteit en sociale cohesie. Deze onderwerpen worden niet alleen in de moderne literatuur behandeld, maar spelen ook een belangrijke rol in de populaire toneelstukken van William Shakespeare en komen aan bod in een aantal middeleeuwse werken, zoals The Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer. De middeleeuwse samenleving was net zo verdeeld als onze huidige samenleving. Mensen debatteerden over de positie van de vrouw in de maatschappij, manieren om ziektes te bestrijden, de deugden en verdorvenheden van de verschillende maatschappelijke klassen, hoe je het beste je religie kon belijden en nog veel meer onderwerpen die ook nu ter discussie staan.

  Engels is één van de meest gesproken talen ter wereld. In het onderdeel linguïstiek leer je niet alleen meer over de Engelse taal en de positie van het Engels als lingua franca, maar ook hoe de Engelse taal in de loop van de jaren is veranderd en nog steeds verandert. Kennis van linguïstiek is essentieel om te begrijpen hoe communicatie werkt en hoe taal kan verschillen per persoon en per situatie.

  Het programma English Language and Culture kan worden aangevuld met een aantal opties en veel studenten studeren een tijdje aan een universiteit in het buitenland, bijvoorbeeld in Ierland, het Verenigd Koninkrijk of Nieuw-Zeeland. Na hun bachelor gaan veel studenten verder met een master in bijvoorbeeld literatuur, linguïstiek of communicatie. Je kunt je Engelse master ook combineren met een lerarenopleiding.
  Meer weten? Ga naar de website van de opleiding
  Engels

  Inhoud van de opleiding:

  Cultuur, Literatuur, Taalbeheersing, Taalkunde, Taalverwerving


  terug