Logo Universiteit Utrecht

Talenstudie voor jou

 • Franse taal en cultuur

  In de opleiding Franse taal en cultuur bestudeer je de Franse taal en de vakgebieden die daarmee samenhangen. Je richt je daarbij op vier vakgebieden: taalvaardigheid, taalkunde, letterkunde en cultuurkunde. Bijna alle colleges van de opleiding worden in het Frans gegeven, waardoor je een hoog taalniveau bereikt.

  Taalvaardigheid Frans
  Een derde van je eerste jaar besteed je aan vakken waarin taalvaardigheid centraal staat. Je leert Frans verstaan, spreken en schrijven. Bovendien wordt er in de meer inhoudelijke vakken (taalkunde, letterkunde en cultuurkunde) ook aandacht besteed aan taalvaardigheid.

  Taalkunde
  In deze vakken verdiep je je in de Franse taal als taalsysteem. Ook bestudeer je het Frans zoals dat in verschillende Franstalige landen gesproken wordt en verdiep je je in de ontwikkeling van de Franse taal.

  Letterkunde
  Je maakt kennis met de rijke Franse letterkunde in al z’n vormen. Je leert de werken te analyseren en in de tijd te plaatsen.

  Cultuurkunde
  Bij cultuurkunde staan land en volk centraal. Je krijgt inzicht in de Franse geschiedenis en de Franse cultuur. Hierbij wordt een verband gelegd met de actualiteit, dus ontwikkelingen van nu.
  Meer weten? Ga naar de website van de opleiding
  Frans

  Inhoud van de opleiding:

  Cultuur, Film, Filosofie, Geschiedenis, Literatuur, Onderwijs, Sociologie, Taalkunde, Taalverwerving, Vertalen

  terug