Logo Universiteit Utrecht

Talenstudie voor jou

 • Nederlandse taal en cultuur

  Bij de opleiding Nederlandse taal en cultuur ontwikkel je je tot een kritische beschouwer van je eigen taal en literatuur. We doen wetenschappelijk onderzoek naar vragen als: Hoe zit taal in elkaar en hoe leer je een taal? Welke argumenten zijn effectief in een discussie? Voor wie schreven middeleeuwse dichters hun teksten eigenlijk? In de opleiding Nederlandse taal en cultuur richt je je op de kerndisciplines: oudere letterkunde, moderne letterkunde, taalkunde en taalbeheersing. Uniek voor Leiden is dat er in alle vakken veel aandacht is voor het thema ‘media’ en dat je je hier zelfs in kunt specialiseren.

  Taalbeheersing van het Nederlands
  Bestudeer de effecten van taalgebruik in allerlei maatschappelijke contexten: de politiek, het recht, de medische sector, het bedrijfsleven, reclame, de media etc. Hoe beïnvloedt ons taalgebruik de keuzes die we maken en de beslissingen die worden genomen? En hoe kunnen we ons wapenen tegen nepnieuws, drogredenen en framing?

  Oudere Nederlandse letterkunde
  Verdiep je in literatuur van de Middeleeuwen tot de Romantiek. Lees spannende ridderromans en mystieke poëzie, maar ook politieke pamfletten en toneelteksten. Je krijgt oog voor de historische en internationale context waarin literatuur functioneerde en maakt kennis met de originele handschriften en oude drukken.

  Moderne Nederlandse letterkunde
  Onderzoek romans en gedichten in hun Europese en historische context, en bestudeer theorie om literatuur te leren analyseren in het kader van, bijvoorbeeld, globalisering. Wat betekent het om romans te schrijven over prangende mondiale en Nederlandse kwesties als migratie, racisme en klimaat?

  Nederlandse taalkunde
  Bestudeer de Nederlandse taal in heden en verleden met aandacht voor taalverandering, taalvariatie en taalgebruik en ontdek hoe die samenhangen met andere cognitieve en sociale factoren. Hoe werkt onze taal en waarom? Ontdek wat de grote taalkundige vragen van het moment zijn en doe zelf onderzoek naar interessante taalverschijnselen in het hedendaagse Nederlands.

  Media
  Onderzoek de wederzijdse beïnvloeding van onze taal, cultuur, literatuur en media. De rol van mediatechnologie heeft voor belangrijke maatschappelijke en politieke omwentelingen gezorgd. Wat is de invloed van media op literatuur? Welke invloed hebben nieuwe media op taal en taalgebruik en andersom? Leer de blijvende impact van media in te schatten: van boekdrukkunst tot social media.
  Meer weten? Ga naar de website van de opleiding

  terug