Talenstudie voor jou

 • Taalwetenschap / Linguistics

  In Utrecht bestuderen we het menselijk taalvermogen vanuit verschillende perspectieven. We beschrijven de bouwprincipes van talen, maar ook de taalprocessen in het brein, hoe kinderen taal leren en wat er gebeurt bij dyslexie. We gaan de straat op om taalvariatie te registreren, maar schrijven ook computerprogramma’s om taalgedrag na te bootsen.

  Het gaat hierbij niet om één specifieke taal, maar om het verschijnsel taal in het algemeen, op het kruispunt van onder andere psychologie, sociologie, communicatie en kunstmatige intelligentie. Taalverschijnselen uit allerlei talen in de wereld spelen daarbij een rol.

  Taalwetenschap in Utrecht is iets voor jou als vragen over taal en spraak je aanspreken, maar je niet specifiek een taal wilt studeren. Utrecht is uniek door de manier waarop theoretische taalwetenschap gecombineerd wordt met onderzoek naar taalontwikkeling, taalstoornissen, taalvariatie, spraak en computationele toepassingen.

  De opleiding heeft een kleinschalig, internationaal karakter en biedt vanaf 2019 een tweetalige en een Engelstalige track.

  De meeste studenten stromen na hun bachelor door naar een master om zich verder te specialiseren. Dit kan een onderzoeksmaster zijn, maar ook een master op het gebied van meertaligheid, logopediewetenschap, interculturele communicatie, neuroscience and cognition of artificial intelligence. Daarna zijn er banen mogelijk in het verlengde van die masters: in de gezondheidszorg, onderwijsontwikkeling, ondersteuning of beleid in ICT (data science).
  Meer weten? Ga naar de website van de opleiding

  Inhoud van de opleiding:

  Cognitie, Communicatie, Informatica, Logica, Neurologie, Psychologie, Taalkunde, Taalstoornissen, Taalverwerving


  terug