Talenstudie voor jou

 • Communicatie- en Informatiewetenschappen: Language Learning and Language Teaching

  Hoe kun je een toets voor kleuters zodanig bewerken dat hij ook voor allochtone kleuters gebruikt kan worden? Op welke manier kun je gebarentaal in combinatie met gesproken taal het beste gebruiken? Hoe komt dyslexie tot uiting in talen met allerlei verschillende schriftsoorten zoals het Arabisch?

  Tijdens het traject Language Learning and Language Teaching van de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen, bestudeer je het verschijnsel taal in de breedste zin van het woord: theoretische én toegepaste vraagstukken.

  In dit traject ligt de nadruk op het proces van taalverwerving bij zowel jonge kinderen als leerlingen die vreemde talen leren. De eerste groep bestaat voor een deel uit kinderen met een atypisch taalontwikkelingspatroon, zoals dyslexie, een gehoorstoornis of een communicatieve beperking. De tweede groep bestaat uit kinderen en volwassenen die een tweede of vreemde taal leren.

  Aan de VU krijg je de tijd en vrijheid om je eigen pad te bewandelen en te kiezen wat jij interessant vindt. De opleiding is kleinschalig, waardoor er veel persoonlijk contact is met de docenten. De voertaal is Nederlands en - vooral - Engels. Ook is dit traject uniek: er bestaat geen soortgelijke bacheloropleiding op universitair niveau.
  Meer weten? Ga naar de website van de opleiding

  Inhoud van de opleiding:

  Cognitie, Communicatie, Neurologie, Onderwijs, Psychologie, Taalbeheersing, Taalkunde, Taalstoornissen, Taalverwerving


  terug