Logo Universiteit Utrecht

Talenstudie voor jou

 • English language and culture

  Onze opleiding is geheel Engelstalig en gericht op de wetenschappelijke bestudering van Engels als wereldtaal, en de Engelstalige literatuur in historische context.
  Je krijgt een grondige basis in de taalkunde en letterkunde, die je in staat stelt zelfstandig teksten te analyseren en te plaatsen in hun context. Waarom is een boek bijzonder? Hoe onderscheidt een schrijver zich van zijn voorgangers, of hoe bouwt zij er op voort? Wat zijn de tradities waarin schrijvers opereren? We onderzoeken Engelstalige literatuur zowel chronologisch (van Shakespeare tot het heden) als thematisch, en hebben vakken als Sick Jokes, waarin de postmoderne literatuur wordt bestudeerd, maar ook Controversial Literature, waarin literatuur wordt bestudeerd die in de loop der tijd controversieel is geweest.
  Als taalkundige kijk je naar de structuur van de taal en het Engels in al zijn variëteiten: Brits, Amerikaans, maar ook English as a Lingua Franca, een wereldtaal die overal dienst doet in handel, diplomatie, onderwijs en toerisme. En je bestudeert English as a Second language, en de positie van Engels als een taal die je naast je moedertaal verwerft, maar op hoog niveau moet gebruiken.
  Maar we besteden ook aandacht aan taalgeschiedenis en ontwikkeling, en middeleeuwse letterkunde, zoals Beowulf en Chaucer. Aan de hand van onderwerpen als middeleeuwse reisliteratuur of Shakespeare at Stratford train je je analytische vaardigheden, en ontwikkel je je tot een uitstekend schrijver die met kennis en inzicht kan communiceren.
  Onze afgestudeerden gaan door met een master om zich verder te bekwamen op literatuur of taalkunde, als onderzoeker, of als docent Engels. Veel gaan ook werken bij uitgeverijen en vertaalbureaus. Anderen kiezen voor beleidsmatige beroepen.
  Meer weten? Ga naar de website van de opleiding
  Engels

  Inhoud van de opleiding:

  Cultuur, Literatuur, Taalbeheersing, Taalkunde, Taalverwerving

  terug