Talenstudie voor jou

 • Interviews

  De studiekeuze van Rashid

  “Zonder mijn studie Nederlands was ik nooit creatief tekstschrijver geworden.”

  Rashid is eerstejaarsstudent Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Na twee jaar de bachelor Onderwijswetenschappen te hebben gevolgd, had hij het gevoel dat zijn talige interesses niet voldoende werden benut. Nu stort hij zich volledig op zijn eerste jaar van zijn tweede studie, met plezier én succes.

  Olympiade als zaadje

  Rashid had op de middelbare school nog niet echt verregaande interesse voor Nederlandse Taal en Cultuur, maar dat kwam vooral door de wijze waarop het vak Nederlands op zijn school onderwezen werd: “Ik ervoer Nederlands vooral als droge feitenkennis en ik had, ondanks goede pogingen van mijn docente, niet het gevoel dat ik meer leerde over de taal, wat ik ongetwijfeld wel heel leuk zou hebben gevonden.” Toen Rashid in de zesde klas meedeed aan de Taalkunde Olympiade, begon de liefde voor taal dan toch echt te groeien: “Toen een vriend van me vroeg of ik ook mee wilde doen, was ik in het begin wel sceptisch. Het bleek echter een hele goed keuze, want hierdoor werd in mijn hoofd het zaadje geplant wat er nu voor heeft gezorgd dat ik Nederlandse Taal en Cultuur studeer!”

  Veel te leren

  Rashid krijgt vaak de vraag of hij met de combinatie van zijn twee bacheloropleidingen docent Nederlands wil worden. Hij legt dan graag uit dat er veel meer mogelijk is met de opleiding. Al tijdens de bachelor krijg je in je tweede jaar de keuze tussen de disciplines waarin jij als student verder wil gaan. Je kunt hierbij kiezen tussen letterkunde, taalkunde en taalbeheersing. Rashid vertelt: “In het eerste jaar krijg je van elke discipline meerdere vakken, zodat je een goed en duidelijk beeld hebt voordat je de keuze maakt. Bij letterkunde gaat het niet alleen om boeken en droge tekst, de hele situationele context van het werk en de auteur wordt betrokken bij een analyse. De vakken van taalkunde in het eerste jaar lijken een beetje op puzzelen met taal, enorm interessant! Ten slotte zijn er twee vakken over taalbeheersing, die met een praktische benadering een blik werpen op hoe taal in bijvoorbeeld slogans en voorlichtingsteksten wordt gebruikt.”

  Planning vol taal

  Door het gunstige schema en de verantwoordelijkheid die voornamelijk bij de studenten ligt, kan Rashid goed zijn eigen week inplannen. Naast zijn twee studies, is hij actief bij beide studieverenigingen en werkt hij, samen met een groep docenten en medestudenten, aan de verbetering van de opleiding. “Ik vind het heerlijk dat ik veel vrije tijd heb en die ook kan invullen op een manier die aansluit bij mijn studie. Ik werk nu ook als creatief tekstschrijver, waar ik zonder de opleiding nooit bij was gekomen. Zo ben ik, zelfs als ik niet studeer, toch bezig met mijn grootste hobby: de Nederlandse taal.”

  Toekomstperspectieven

  Als je Rashid vraagt wat hij wil gaan doen als hij eenmaal klaar is aan de universiteit, komt er een grote zucht vrij: “Ik weet het nog niet. Er zijn zoveel opties, zoveel dingen die ik leuk vind. Ik schrijf nu een boek, als dat bevalt, zou ik daar misschien wel verder mee willen. Misschien wordt het toch wel docent, al weet ik niet hoe lang ik dat zou willen doen. Laten we zeggen dat ik de komende jaren goed ga gebruiken om in het bos van opties mijn favoriete boom te vinden!”

  >Meer weten over de studie Nederlands? Klik hier voor meer informatie.